WORLDWIDE
DOMINATION!
DAWID ZALESKY
ART DIRECTOR
VARVARA FROL
ART DIRECTOR
HIGHSTUDIO
ART COLLECTIVE
STARE AT US
FACEBOOK
INSTAGRAM-@varvarafrol
INSTAGRAM-@dawidzalesky
AKACJOWA 2/2 02-534 WARSAW POLAND EAST EUROPE
MENU
HAPPINNES
2013 Warsaw

Projekt Szczęście, w zamierzeniu pomysłodawców, jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy szczęście jest ograniczone wiekowo. Do projektu zaproszono seniorów-wolontariuszy, którzy zgodzili się podjąć aktywności zwyczajowo zarezerwowanych dla osób młodszych. Z pasją ćwiczą podczas aerobiku na barce, energicznie przeciągają linę, rywalizują podczas zawodów wędkarskich, pływają kajakami po trawie, uprawiają gimnastykę artystyczną na nadwiślańskiej plaży i razem z projektantką poszukują stylu. Uczestnicy mający jedynie odgrywać powierzone im role uruchamiają prawdziwe emocje i zdobywają się na odwagę, by ingerować w proces twórczy.
Seniorzy przechodzą przemianę podczas projektu – zyskują wiarę w siebie, odkrywają w sobie piękno i harmonię, przełamują schematy, nawiązują więzi i po prostu się bawią. Z aktorów wcielających się w konkretne role stają się prawdziwymi rzecznikami idei, że wiedza i doświadczenie dają moc, a aktywność, sport i zaangażowanie społeczne przynoszą szczęście. Każdego z pięciu dni uczestnicy projektu koncentrowali się na innej emocji, przyglądali się jej razem z choreografem i reżyserami. Filmy stanowią zapis tych działań i interakcji.Projekt ma jeszcze jeden wymiar – ma przywrócić znaczenie warszawskim brzegom Wisły. Kiedyś były one miejscem spotkań i zabawy. Tu przychodzono poleżakować i poopalać się. Tu biło serce miasta. Działania, które podjęli seniorzy mają na nowo tchnąć życie w ten kawałek Warszawy.

WORK
director